Viettel Post

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-VĨNH PHÚC

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-VĨNH PHÚC Bình Xuyên Khu phố 2 – Thị Trấn Hương Canh – Huyện Bình Xuyên – Tỉnh Vĩnh Phúc Phone:0211.6569696 – Fax: Phụ trách:Phạm Việt Cường – Điện thoại:84987707935 Gia Khánh Đối diện trường tiểu học Gia Khánh A (gần ủy ban tt Gia Khánh ). Phone:02116568822 – Fax:0 Phụ trách:Đỗ Văn Cường…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-VĨNH PHÚC-YÊN LẠC

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-VĨNH PHÚC-YÊN LẠC Mã số:282800 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Yên Lạc Địa chỉ:Thôn Đoài, Thị trấn Yên Lạc, Huyện Yên Lạc (ÐT: 0211.3836204) Mã số:282890 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tam Hồng Địa chỉ:Thôn Tảo Phú, Xã Tam Hồng, Huyện Yên Lạc (ÐT: 836281) Mã số:282980 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Lồ Địa…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-VĨNH PHÚC-SÔNG LÔ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-VĨNH PHÚC-SÔNG LÔ Mã số:281980 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bến Then Địa chỉ:Thôn Then, Thị Trấn Tam Sơn, Huyện Sông Lô (ÐT: (0211) 3858010) Mã số:281960 Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Lập Địa chỉ:Thôn Cẩm Bình 1, Xã Tân Lập, Huyện Sông Lô (ÐT: 830502) Mã số:281970 Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhạo Sơn Địa chỉ:Thôn Ngọc…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-VĨNH PHÚC-TAM ĐẢO

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-VĨNH PHÚC-TAM ĐẢO Mã số:283600 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tam Đảo Địa chỉ:Thôn Đồi Thông, Xã Hợp Châu, Huyện Tam Đảo (ÐT: 02113.896008) Mã số:283601 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tam Đảo Núi Địa chỉ:Thôn 1, Thị trấn Tam Đảo, Huyện Tam Đảo (ÐT: 824074) Mã số:283660 Bưu cục:Điểm BĐVHX Tam Quan Địa chỉ:Khu…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-VĨNH PHÚC-PHÚC YÊN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-VĨNH PHÚC-PHÚC YÊN   Mã số:283400 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Phúc Yên Địa chỉ:Thôn Tiền Châu, Xã Tiền Châu, Thị xã Phúc Yên (ÐT: (0211) 3869314) Mã số:283495 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Phúc Yên Địa chỉ:Thôn Tiền Châu, Xã Tiền Châu, Thị xã Phúc Yên (ÐT: 0211.3869315) Mã số:283460 Bưu cục:Bưu cục…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-VĨNH PHÚC-VĨNH TRƯỜNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-VĨNH PHÚC-VĨNH TRƯỜNG Mã số:282300 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Vĩnh Tường Địa chỉ:Khu Đội Cấn, Thị trấn Vĩnh Tường, Huyện Vĩnh Tường (ÐT: 02113.839102) Mã số:282420 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thổ Tang Địa chỉ:Thôn Nam Cường, Thị Trấn Thổ Tang, Huyện Vĩnh Tường (ÐT: 838109) Mã số:282440 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-VĨNH PHÚC-LẬP THẠCH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-VĨNH PHÚC-LẬP THẠCH Mã số:281800 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Lập Thạch Địa chỉ:Tổ Số 1 Phú Chiền, Thị trấn Lập Thạch, Huyện Lập Thạch (ÐT: (0211) 3830309) Mã số:281850 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Liễn Sơn Địa chỉ:Xóm Hoa Lư, Xã Liễn Sơn, Huyện Lập Thạch (ÐT: (0211) 3831100) Mã số:282180 Bưu cục:Điểm BĐVHX…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-VĨNH PHÚC-TAM DƯƠNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-VĨNH PHÚC-TAM DƯƠNG   Mã số:281500 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tam Dương Địa chỉ:Thôn Vĩnh Phú, Thị trấn Hợp Hòa, Huyện Tam Dương (ÐT: 02113.895059) Mã số:281530 Bưu cục:Điểm BĐVHX Hướng Đạo Địa chỉ:Thôn Giếng Mát, Xã Hướng Đạo, Huyện Tam Dương (ÐT: 833452) Mã số:281501 Bưu cục:Điểm BĐVHX Hợp Hòa Địa chỉ:Tiểu Khu…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-VĨNH PHÚC-BÌNH XUYÊN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-VĨNH PHÚC-BÌNH XUYÊN Mã số:281200 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Bình Xuyên Địa chỉ:Thôn Hương Ngọc, Thị trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên (ÐT: (0211) 3866789) Mã số:281330 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Quang Hà Địa chỉ:Thôn Xuân Quang, Thị Trấn Gia Khánh, Huyện Bình Xuyên (ÐT: (0211) 3886000) Mã số:281201 Bưu cục:Điểm BĐVHX Hương…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-VĨNH PHÚC-VĨNH YÊN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-VĨNH PHÚC-VĨNH YÊN Mã số:280000 Bưu cục:Bưu cục cấp 1 Vĩnh Yên Địa chỉ:Sô´2, Đường Ngô Quyền, Phường Ngô Quyền , Thành phố Vĩnh Yên (ÐT: (0211) 3841871) Mã số:280100 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đồng Tâm Địa chỉ:Khu phố 1, Phường Đồng Tâm, Thành phố Vĩnh Yên (ÐT: (0211) 3867101) Mã số:281020 Bưu cục:Bưu…

Tiếp tục đọc