Viettel Post

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-YÊN BÁI

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU CHÍNH -VIETTELPOST-YÊN BÁI Lục Yên Tổ 17, Thị trấn Yên Thế, Huyện Lục Yên, Tỉnh Yên Bái Phone:02166251251 – Fax:0 Phụ trách:Đặng Thị Xen Linh – Điện thoại:84972748881 Minh Tân Số 967- Đường Yên Ninh- Tổ 4- Phường Minh Tân- Tp. Yên Bái- Tỉnh Yên Bái Phone:02166.262.888-02166.269.269 – Fax:0 Phụ trách:Hoàng Thị Thu Hiền –…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-YÊN BÁI-MÙ CĂNG CHẢI

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-YÊN BÁI-MÙ CĂNG CHẢI Mã số:326100 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Mù Căng Chải Địa chỉ:Đường Nội Thị, Thị trấn Mù Căng Chải, Huyện Mù Căng Chải (ÐT: 02163878134) Mã số:326160 Bưu cục:Điểm BĐVHX Chế Cu Nha Địa chỉ:Bản Dề Thàng, Xã Chế Cu Nha, Huyện Mù Căng Chải (ÐT: 02163878357) Mã số:326210 Bưu cục:Điểm…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-YÊN BÁI-TRẠM TẤU

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-YÊN BÁI-TRẠM TẤU Mã số:325900 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Trạm Tấu Địa chỉ:Đường Nội Thị, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu (ÐT: 02163876110) Mã số:325970 Bưu cục:Điểm BĐVHX Trạm Tấu Địa chỉ:Thôn Km17, Xã Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu (ÐT: 02163876320) Mã số:325910 Bưu cục:Điểm BĐVHX Hát Lìu Địa chỉ:Thôn Hát Lìu 1,…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-YÊN BÁI-NGHĨA LỘ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-YÊN BÁI-NGHĨA LỘ Mã số:325600 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Nghĩa Lộ Địa chỉ:Tổ 18, Phường Trung Tâm, Thị xã Nghĩa Lộ (ÐT: 02163870195) Mã số:325760 Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Phúc Địa chỉ:Bản Ả Hạ, Xã Nghĩa Phúc, Thị xã Nghĩa Lộ (ÐT: 02163871962) Mã số:325770 Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa An Địa chỉ:Bản Đêu 3,…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-YÊN BÁI-VĂN CHẤN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-YÊN BÁI-VĂN CHẤN Mã số:324700 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Văn Chấn Địa chỉ:Khu Thị Trấn, Xã Sơn Thịnh, Huyện Văn Chấn (ÐT: 02163874108) Mã số:325180 Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn A Địa chỉ:Bản Viềng, Xã Sơn A, Huyện Văn Chấn (ÐT: 02163870775) Mã số:325210 Bưu cục:Điểm BĐVHX Tt Nt Liên Sơn Địa chỉ:Tổ 1, Thị…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-YÊN BÁI-VĂN YÊN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-YÊN BÁI-VĂN YÊN Mã số:324000 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Văn Yên Địa chỉ:Tổ 1, Khu phố 3, Thị trấn Mậu A, Huyện Văn Yên (ÐT: 02163834136) Mã số:324060 Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngòi A Địa chỉ:Thôn Chiềng, Xã Ngòi A, Huyện Văn Yên (ÐT: 02163834664) Mã số:324330 Bưu cục:Điểm BĐVHX An Thịnh Địa chỉ:Thôn Trung…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-YÊN BÁI-TRẤN YÊN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-YÊN BÁI-TRẤN YÊN Mã số:323420 Bưu cục:Điểm BĐVHX Đào Thịnh Địa chỉ: Mã số:323300 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Trấn Yên Địa chỉ:Khu phố 3, Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên (ÐT: 02163825193) Mã số:323340 Bưu cục:Điểm BĐVHX Cường Thịnh Địa chỉ:Thôn Hiển Dương, Xã Cường Thịnh, Huyện Trấn Yên (ÐT: 02163825391) Mã số:323380…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-YÊN BÁI-LỤC YÊN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-YÊN BÁI-LỤC YÊN Mã số:322600 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Lục Yên Địa chỉ:Sô´324, Đường Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Yên Thế, Huyện Lục Yên (ÐT: 02163845315) Mã số:323010 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Khánh Hòa Địa chỉ:Thôn 8, Xã Khánh Hòa, Huyện Lục Yên (ÐT: 02163842105) Mã số:322630 Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Thắng Địa…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-YÊN BÁI-YÊN BÌNH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-YÊN BÁI-YÊN BÌNH Mã số:323520 Bưu cục:Điểm BĐVHX Văn Lãng Địa chỉ:Thôn 1, Xã Văn Lãng, Huyện Yên Bình (ÐT: 02163825731) Mã số:321900 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Yên Bình Địa chỉ:Tổ 8, Khu Thị Trấn, Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình (ÐT: 02163885103) Mã số:322350 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cảm Ân Địa…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-YÊN BÁI

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-YÊN BÁI Mã số:323620 Bưu cục:Điểm BĐVHX Âu Lâu Địa chỉ:Thôn Nước Mát, Xã Âu Lâu, Thành phố Yên Bái (ÐT: 02163863451) Mã số:323600 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hợp Minh Địa chỉ:Thôn Cầu Phao 2, Xã Hợp Minh, Thành phố Yên Bái (ÐT: 02163712371) Mã số:323640 Bưu cục:Điểm BĐVHX Giới Phiên Địa chỉ:Thôn 5,…

Tiếp tục đọc